חברי ההנהלה

 רזיאל אחרק - מנכ"ל התאגיד

 

רו"ח עדי ברנס – סמנכ"לית כספים וכ"א

 

 

   

 טל וייסמן M.Sc. – סמנכ"ל הנדסה

 

 

 

 דורון אלגביש - סמנכ"ל תפעול

 

 

אולג יודלביץ - מנהל פרויקטים