חברי ההנהלה

רו"ח עדי ברנס – סמנכ"לית כספים וכ"א

מחלקת הכספים אמונה בראש ובראשונה על הדוחות הכספיים, דוחות הדירקטוריון ותקציב החברה.
מטרת מחלקת הכספים הינה שמירה על נכסי החברה ופיקוח על החלק הכספי בביצוע תכנית ההשקעות של הארגון.
המחלקה מבצעת דיווח ובקרה אמין ומקצועי בכל תחומי פעילותה: לקוחות וגביה, ספקים ותשלומים למוסדות, עובדים ושמירה על תזרים מזומנים.
כמו כן המחלקה אמונה על טיפוח ההון האנושי של החברה, רווחתם וקידומם המקצועי של העובדים .
מחלקת כספים עובדת בשקיפות מלאה ומפרסמת את דוחות החברה באתר בהתאם לנדרש בתקנות.

 

  

איתי דולינסקי – סמנכ"ל תפעול

מי רעננה הינו תאגיד ייחודי בכך שמספק את כול שרותיי המים והביוב הזמינים היום בתחומי העיר רעננה. מחלקת התפעול אמון ואחראי על תפעול ואחזקת מתקניו ותשתיות המים והביוב בעיר.
החל ממערך בארות מים, מתקני הטיפול, אגירה ואספקת המים לתושבים, דרך הולכה וסילוק השפכים אל תחנות שאיבת הביוב ועד טיפול והשבת הקולחים לטבע במתחם הטיפול בשפכים שאותו מתפעלים צוותי התפעול המקצועיים והמסורים של מי רעננה באופן רציף כל ימות ולילות השנה. 
מחלקת התפעול אחראית על מערך של אספקת המים בחירום, מיגון ואבטחת מתקניו, ביצוע עבודות תחזוקה מונעת ושבר של תשתיות רשת המים והביוב ובנוסף מטפל בפניות תושביי וחקלאיי ברעננה.
המחלקה מקדמת פרויקטים טכנולוגיים רבים בתחומי האנרגיה, הסביבה והתקשורת המציבים אותה בחוד החנית של תאגידי המים והביוב .

 

   

 טל וייסמן M.Sc. – סמנכ"ל הנדסה

מחלקת הנדסה שומרת על אמות המידה הנדסיות שנקבעו על ידי רשות המים, בדגש על חידוש ושדרוג של כל מערכות המים והביוב בעיר כולל תחנות שאיבה, קווי צנרת וציוד. מחלקת הנדסה מאתרת מקורות מים חדשים, שומרת על ספיקות ולחצי מים אחידים בעיר, מתכננת תשתיות עבור שכונות החדשות ונותנת מענה לשינויים והתחדשויות בשכונות הקיימות. המטרות של המחלקה הן למזער את פחת מים בעיר, לספק שירות מיטבי בזמן  תקלות בתשתיות ולגרום לביטחון מלא ביציבות ואיכות של אספקת המים לתושבי העיר.
 

 מיכל שורצברד - ביטון  מנהלת שירות לקוחות, צרכנות מים וגבייה

 מי רעננה בע"מ הנו תאגיד מקצועי הנותן שירותים בנושא מים וביוב לתושבי העיר.
 כתאגיד, אנו רואים את תפקידנו בראש ובראשונה כנותני שירותים לתושבים ובאמצעות הידע והניסיון שצברנו, אנו מאמינים כי ביכולתנו להעניק שירות מקצועי  אמין ואיכותי  בתחום פעיתותנו.  אספקת מידע נגיש וברור ללקוחות החברה היא חלק מהותי ממתן שירות איכותי, על כן העמדנו לרשותכם מגוון אפשרויות שבאמצעותן תוכלו לפנות אלינו בכל נושא שעולה על דעתכם, בזמן ובדרך הנוחה לכם המוקדים שלנו מאוישים על ידי אנשי שירות מיומנים ומקצועיים שעברו הכשרות מתאימות, ויספקו  לכם מענה מקצועי.

 

נתן קטוביץ
 נתן קטוביץ - מנהל מתחם לטיפול בשפכים

מתחם הטיפול בשפכים של מי רעננה הוא מפעל ביוטכנולוגי מתוחכם העוסק בשמירה על משאבי טבע ומחזור, פשוטו  כמשמעו: איסוף השפכים של כל העיר רעננה המשמשים כחומר גלם, פירוקם והפיכתם לקולחים מטוהרים באיכות גבוהה ובוצה המעוברת לייצור קומפוסט המשמש לדישון חקלאי. המכון מופעל ומתחזק ע"י צוות מוביל של 7 עובדים ובעזרת מערכת פיקוד ובקרה ממוחשבת ומשוכללת.

 

  נטליה ברוסה – מהנדסת תכנון וביצוע

בתחום תפקידי אני אחראית על: אישור היתרי בניה: בדיקת תכניות סניטריות , בדיקה ואישור טופס 4. ביצוע תאום מערכות של תשתיות המים והביוב מול  גורמים חיצוניים. קבלת קהל: פניות תושבים ומתכנני אינסטלציה, קבלנים וכו'. מערכת GIS: עדכון שינויים ברשת המים והביוב העירונית במערכת ה-  GIS, וכן קבלת תכניות אזמייד מקבלנים ואנשי השטח. תכנית השקעות: הכנת תכנית על פי אינפורמציה מהשטח ותכנית האב להחלפות קווי מים וביוב עירוני.

 

 רונן מיכאלי - מנהל תפעול

במסגרת תפקידי אני אחראי על טיפול בפניות מוקד בנושאי תקלות במערכות המים והביוב, תפעול ותחזוקה של  רשת המים והביוב, ניהול אנשי השטח, תפעול מתקני התאגיד, פיקוח ובקרה על קבלני אחזקת הרשת, ומתן שירות לתושב בכל נושאי התחזוקה.

 

אולג יודלביץ - מנהל פרויקטים

אחראי על טיפול בפניות מוקד (תקלות במערכות המים והביוב העירוניות), תפעול ותחזוקה של  רשת המים והביוב העירונית. ניהול אנשי השטח של התאגיד, תפעול מתקני התאגיד, פיקוח על פרויקטים, קבלנים המתחזקים את הרשת, מתקינים מדי מים וקשר עם שירות הלקוחות. ביצוע תיאומים בשטח לקבלנים וחברות חוץ אשר מבצעים עבודות ברחבי העיר. אישור לבדיקת טופס 4 בשטח – ביצוע עבודה לפי אישורי התוכניות.