טכנולוגיה וחידושים

מי רעננה מכוונת לעידוד טכנולוגיות חדשות בתחום המים והביוב, ומאפשרת ליצור, לפתח, לבדוק ולהטמיע טכנולוגיות מעניינות ומבטיחות, תוך שימוש זהיר ומבוקר במערכות המים והביוב בעיר, ובמעורבות הצוותים המקצועיים והמנוסים שלה.  במהלך השנים האחרונות וגם בעתיד, מעודד תאגיד מי רעננה בדיקה ופיתוח של טכנולוגיות חדשות המייעלות את תחומי העבודה בתאגיד, ובכלל זה התייעלות אנרגטית וכלכלית, שמירה על איכות מים, שיפור שירות לתושב וכד'.

 

ריכוז החנקות במי הבארות בכל אקוות (אקוויפר) החוף הוא גבוה, וזאת בשל דישון שטחים חקלאיים בדשנים אורגניים או כימיים, וכן עקב חילחול שפכי בעלי חיים או בני אדם (בעבר לא היו צנרות לאיסוף הביוב, ושפכי הבתים היו מועברים לבורות סופגים ומחלחלים דרכם למי התהום). קיימות מספר טכנולוגיות העוסקות בהרחקה של חנקות, ביניהן אוסמוזה הפוכה, אלקטרודיאליזה ועוד. לכל אחת מהן יתרונות וחסרונות, אך לכולן צריכת אנרגיה גבוהה המהווה הוצאה קבועה וגבוהה. במסגרת הפרויקטים של הקרן, יקימו מי רעננה בשיתוף עם חברת "דיסליטק" מתקן להרחקת חנקות המשתמש בטכנולוגיה של אוסמוזה הפוכה מעגלית, אשר יתרונה הגדול הוא בצריכת אנרגיה חסכונית יותר.  

רעננה הייתה העיר הראשונה בישראל, שהכניסה החל משנת 2000 טכנולוגיה מתקדמת לקריאת מדי מים- מונים אלחוטיים, או בשמם הנפוץ- מדי קר"מ- קריאה מרחוק. כיום כל העיר מרושתת במדי מים אלחוטיים, המשדרים אחת ליממה את קריאות צריכות המים של תושבי העיר. מעבר להוצאת חשבונות המים באמצעות המערכת, החשיבות העליונה בקר"מ היא בדיווח המיידי של קריאות המים, המאפשר

המערכת מאפשרת שכבת סיוע נוספת, שמתרחשת כאשר המערכת הממוחשבת מזהה חריגות משמעותיות בצריכת מים לאורך מספר ימים. עם זיהוי צריכה חריגה שכזו, המערכת מנפיקה התראה לתושבים, על החריגה שהתגלתה. מכאן והלאה, התושבים יכולים לבדוק האם מקור החריגה ידוע להם (מילוי בריכה, השקייה נרחבת עקב פרוייקט מיוחד וכו'), או שהמקור אינו ידוע, ויש לבדוק נזילה.

המערכת מעבירה נתונים על צריכה חריגה מדי יום ומנפיקה מכתבים לתושבים אשר אנו חושדים כי עשויה להיות בביתם נזילה. כאשר אנו מזהים צריכה חריגה מאוד, אנו מתקשרים לתושבים ומיידעים אותם באופן מיידי, ואף מגיעים לבתיהם ומשאירים שם הודעה אם לא הצלחנו להשיג אותם בטלפון.

 

המערכת מהווה גם תשתית לתכניות עתידיות לשפר את מערך הטכנולוגיה החכמה בתאגיד מי רעננה. התכניות העתידיות כוללות טיוב עבודת המערכת לשליחת הודעות SMS ושליחת דוא"ל להתרעה מיידית על נזילה, וכן תכנון פרויקט לחסכון באנרגיה במערכת המים העירונית, תוך שימוש במדי לחץ ובמערכת בקרת המים בעיר, בשילוב עם מערכת הקר"מ.

 

GIS

תאגיד מי רעננה משתמש במערכת ממ"ג (מידע ממוחשב גיאוגרפי) -

GIS- GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM מתקדמת איכותית ומעודכנת.

המערכת היא כלי לשימוש הנדסי יומיומי, לצורך ביצוע ותכנון עבודות בתשתית המים והביוב ברעננה, כמו גם כלי במצבי חירום. כאשר יש פגיעה באחד הצינורות. במצב של תקלה או פגיעה, מסייעת המערכת לאיתור מדויק של מיקום הבעיה ומאפשרת טיפול מהיר ויעיל עם השפעה מינימלית על מערכות אחרות באזור ועל התושבים. בשעת חירום, המערכת מאפשרת קבלת החלטות תוך חישוב תרחישים שונים ובניית מודלים הידראולים להבנת התנהגות זרימות המים ברשת העירונית. מערכת ה- GIS בתאגיד קיימת מזה 12 שנה, ונשמרת מעודכנת בהתאם לביצוע עבודות ברשתות המים והביוב העירוניות. במערכת קיימת פריסת קווי המים והביוב בתחום העירוני ברעננה. ניתן למצוא בה מיקומים של אביזרים שונים ברשתות המים והביוב כגון: מדי מים, מגופים, ברזי כיבוי אש, שוחות ביוב ועוד.

המערכת מתעדת את גיל הצנרת בעיר, קוטרה, החומרים מהם היא עשויה, תיקונים שהתבצעו בעבר, ועוד פרמטרים רבים המשמשים מאגר מידע ממוחשב ומעודכן לכל תחום המים בעיר. המערכת נותנת מענה גם בתיאום עבודות מול גורמים אחרים להם תשתיות בעיר כמו חברת חשמל, חברות הכבלים, ועוד. המערכת מאפשרת ביצוע העבודות תוך צמצום מקרי נזק לתשתיות.

כל בניה חדשה בעיר מתחילה מנתונים בסיסיים של שילוב מבנים במערך המים והביוב על גבי מערכת ה- GIS והדמיה של השפעת המבנים על המערכות בעיר. המערכת מאפשרת הערכות של שילוב לחצים וספיקות של מבנים חדשים על המערכת העירונית.

כמו כן, למערכת ה- GIS מחוברים חיישנים המספקים מידע באופן רציף ואמיתי על מפלסי הביוב, לחצי מים ופרמטרים נוספים. החיישנים מתריעים על תקלות אפשריות ומאפשרים לאתר תקלות במערכת בשלב ראשוני וכך למזער נזקים. המידע מסייע גם להגדיר פעילות אופטימלית של מכוני המים והביוב של מי רעננה, תוך כדי חסכון באנרגיה ובמשאבים.

בכל מקרה, מדובר במערכת חכמה, חסכונית ומדויקת, אשר השימוש בה מוביל לפיתוחים נוספים בעתיד, שיסייעו לשמירה על משק מים חכם ברעננה.