מבצע מחיקת חובות וריביות

בעקבות X מבצע של רשות המים - מי רעננה יוצאת במבצע גביית חובות מים ללא ריבית והצמדה.

המבצע יתקיים בתאריכים 01/01-02/04.2020.

***אנחנו מאפשרים את המבצע לכל לקוחות מי רעננה (לא רק למגורים)

על מנת שהצרכן יהיה זכאי לתשלום קרנות החוב בלבד ומחיקת ריבית שהצטברה, עליו לעמוד בקריטריונים הבאים:

1. תשלום מלא של קרן החוב.

2. עמידה בתשלום החשבונות התקופתיים.

3. אם הצרכן משלם בפריסת תשלומים – הריבית תמחק אך ורק לאחר ביצוע התשלום האחרון.

צרכן שלא יעמוד בהסדר זה – מי רעננה תהיה רשאית לבטל את ההסדר עימו.