מזח"ים (מכשיר מונע זרימה חוזרת)

לרשת המים מחוברות לעיתים, מערכות מים אחרות, העלולות לגרום לחדירת מזהמים לתוך מערכת המים העירונית במידה ונוצר תת-לחץ הגורם ליניקה חוזרת כגון: פיצוצי צנרת,ירידת לחץ ברשת המים העירונית. מזח"ים כאלו נפוצים ברשתות מי החקלאות, בגינון פרטי ולעיתים גם בתעשייה. מפעלים תעשייתיים משתמשים לעיתים בחומרים מזהמים שאסור שיחדרו למערכת המים העירונית. גם מערכות המחברות מיכלים לדישון נוזלי דרך מערכת המים וההשקיה הפרטית, עשויות לאפשר חזרת מים לתוך הברז וחדירתם לתוך המערכת הציבורית.

גננים רבים מחברים את מערכות הדשן האוטומטיות בביתכם למערכת המים, בין אם מדובר בגינות גג, או בחצרות הבתים. בכל מקום בו יש חשש לזרימה חוזרת של מים העלולה להכיל כגון מערכות דישון, חלה חובה להתקין אביזר שמטרתו למנוע חדירה זו. מתקנים מונעי זרימה חוזרת, מז"חים, מונעים אפשרות לזרימה חוזרת של מים לתוך רשת אספקת המים העירונית, ומחויבים בהתקנה על פי תקנה מזח"ים תקנות בריאות העם. מדובר באביזר הדומה ל"אל חוזר" אך הבנוי באופן מתוחכם יותר להבטחת פעולתו בשעת הצורך.

מי רעננה מבצעת בדיקות שוטפות ותחזוקה של מז"חים אלו אשר נמצאות באחריותם בלבד באופן יזום.

בתחומי התעשייה והחקלאות אנו פועלים לאכוף התקנת ובדיקת מז"חים בשיתוף משרד הבריאות ומחלקת רישוי עסקים בעירייה, וכן במעקב שוטף אחר תחזוקתם. עם זאת, מי רעננה אינה מודעת לכל מערכות הדישון המותקנות בבתים פרטיים על ידכם, ועל כן המודעות והאחריות מוטלת על כתפיכם. נשמח לסייע לכם בכל שאלה בנושא זה.

בבתים עם גינות בהם מותקנים מיכלי דישון, חובה להקפיד על התקנת מז"ח ע"י מתקין בודק מוסמך, וחובה לבצע בדיקת תקינות למז"ח כל שנה על ידי בודק מוסמך, ובוודאי שלא לשתות מצינור המים שבגינה. אנו קוראים לכל אחת ואחד מתושבי העיר המדשנים גינות דרך מערכת המים הפרטית: קחו אחריות על הנושא! היו שותפים, והקפידו על התקנת המתקנים ע"י מתקין מוסמך, פרטים נוספים אפשר למצוא באתר משרד הבריאות לגבי מתקין ובודק מוסמך.

לתשמת לבכם: כול מז"ח אשר  מותקן בעסק או בבית חייב בבדיקה שנתית ודיווח למשרד הבריאות ולספק המים.

התקנת מונע זרימה חוזרת ( מז"ח) 

מכשיר מונע זרימה חוזרת מיועד למנוע זיהום מים ברשת העירונית. חדירת מזהמים למערכת המים פוגעת באיכות המים ועלולה לגרום לפגיעה בבריאות הציבור.

משרד הבריאות מחייב התקנת מז"ח אחרי מד המים ובראש מערכת אספקת המים, באמצעות מתקין מוסמך, כאמור בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב – 1991 (לקשר לתקנות)

היכן חלה חובת התקנת מז"ח:

גינות – במערכות דישון באמצעות מערכת המים

בריכות פרטיות וציבוריות

מעבדות

תחנות דלק

מתקני שטיפת מכוניות

בתי דפוס

מפעלי יצור ועיבוד מתכות

כל עסק המשתמש במים ליצור

מי רעננה פועלת נמרצות על מנת שמז"ח יותקן בכל בתי העסק הללו בכדי לשמור על הסביבה.

כמה נתונים חשובים על התקנת מז"חים בבתי עסק ברעננה:

בתי העסק העירוניים, בהם מותקן המכשיר, מחויבים לבצע בדיקה שנתית על ידי בודק/ מתקין מוסמך ולהעביר את תעודת תוצאות הבדיקה אל ספק המים מי רעננה, ולמשרד הבריאות.

בעל עסק המחויב במז"ח יבצע מידית את כל הנדרש ממנו, על פי ממצאי הבדיקה השנתית.

תאגיד מי רעננה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל עסק, בו מותקן מז"ח או שחלה עליו חובה להתקינו, ולבדוק האם הותקן המכשיר, וכן לוודא את תקינותו.

בעת הגשת בקשה לרישיון עסק או לחידושו, יגיש בעל העסק אישור מטעם בודק/ מתקין מוסמך בדבר קיום מז"ח ובדיקתו על פי התקנות. 

מי רעננה תהא רשאית לנתק את אספק המים לעסק ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר לפי דין, כנגד בעלי עסקים שלא יפעלו לפי האמור לעיל.

ניתן להגיש בקשה לפטור מהתקנת מז"ח למשרד הבריאות : טופס פטור למזח 2014.

 בעלי עסקים המעוניינים לקבל מידע אודות המז"ח מוזמנים לפנות אלינו באחת הדרכים הבאות:

פניה למוקד בירורים טלפוני  1-801-227227 חינם מטלפון קווי בלבד -ימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 22:00.  יום ו' וערבי חג בין השעות 08:00 עד 12:00.

פניה דרך אתר האינטרנט של רעננה: לחצו כאן 

לקבלת מידע חיוני נוסף אודות התקנת מז"חים כנסו לאתר משרד הבריאות:

http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/Ma...