מחלקת הנדסה

מחלקת ההנדסה מבצעת את מדיניות אספקת המים לעיר רעננה בהתאם להנחיות רשות המים.

בתחום שיפוט רעננה קיימות 10 בארות עירוניות המחוברות לרשת אספקת המים העירונית, וכן 6 חיבורים מצנרת "מקורות" אליה מוזרמים מים מקידוח טורון "שרון דרומי".

בנוסף קיימות 7 בארות פרטיות פעילות המספקות מים לחקלאות פרטית ואינן מחוברות לרשת אספקת המים העירונית.

ברעננה פועלת רשת המים  באורך של כ-  200 ק"מ צנרת פלדה בקטרים "16-"2.

מערכת הביוב הקיימת של רעננה בנויה מכ-163 ק"מ צנרת ביוב, מתוכה כ-39 ק"מ מאספים ראשיים (קווים ראשיים שאליהם מתאספים כל קווי הביוב) כ-37 ק"מ חיבורי ביוב, והשאר ביבים ציבוריים.

כמו כן 3 תחנות שאיבה לביוב, קווי סניקה לביוב ומכון טיפול בשפכים.

תשתית הולכת השפכים מאופיינת בצנרת תת קרקעית,  הצינורות מבוססים על צנרת מסוג אסבסט-צמנט (חלקה שודרגה עם בשיטת שרוול), בטון ,פלדה וP.V.C  קשיח בקטרים "4-"32

המחלקה מתחזקת ומתפעלת את מכוני המים והביוב במשך 24 שעות ביממה. המחלקה מבצעת בדיקות של איכות המים על פי הנחיות משרד הבריאות.

תחומי פעילות המחלקה:
• שמירה ותחזוקה של רשת המים והביוב ומכוני המים והביוב בעיר.
• קבלת מים מחברת מקורות.
• ויסות הלחצים בעיר.
• מעקב ובקרה על איכות המים.
• תכנון ובדיקת תוכניות מים.
• אישור טופסי 4 (אכלוס) ותעודות גמר.
• תיאום הנדסי.
• טיפול ומענה לפניות התושבים.
• תחזוקת ציוד לשעת חירום, השתתפות בתרגילי ועדת מל"ח.
• הוצאת מכרזים ובדיקת תחשיבים.
• טיפולים בפיצוצים ונזילות ברשת העירונית.
• החלפת קווי מים.
• חיבורים חדשים לצרכנים.
• התקנת מדי מים בבניינים חדשים.
• החלפת מדי מים ישנים, עצורים והלא תקינים הנשלחים לבדיקת מעבדה (בוררות).
• התקשרויות מול הממונה על תאגידי המים ורשות המים, משרד הבריאות ומקורות.