מכון טיפול בשפכים ומפעל השבה

המתחם לטיפול בשפכים של רעננה הוקם בשנים 1998-1999. המכון ממוקם באזור הפרדסים מצפון לעיר והחל בתפעול מלא בפברואר 99. בפועל, מכון השפכים עוסק במחזור- פשוטו כמשמעו: איסוף חומר גלם, פירוקו והטיפול בו, והפיכתו לחומרי גלם אחרים, שכולם מוחזרים לטבע. המכון מהווה את נקודת איסוף השפכים של כל העיר רעננה, מטפל בשפכים בשיטת SBR – (תהליך מנתי רציף מקבוצת הבוצה המשופעלת).

השפכים הנכנסים למכון עוברים תהליך פירוק בסיוע חיידקים, והופכים לשני תוצרים:

  • מי קולחין- מים מטוהרים באיכות למי השקייה
  • בוצה- המועברת לייצור קומפוסט או דישון חקלאי במפעלים מורשים.                                        

המכון מפיק קולחים באיכות גבוהה מאוד המוגדרת "השקיה ללא מגבלות" – איכות "שלישונית". בתהליך הבוצה המשופעלת מורחפים בשפכים פתיתי חיידקים הצורכים את החומר האורגני כמזון לשם גידול. התהליך המתרחש בתנאים אופטימליים תוך שמירה על רמת חמצן, pH, ריכוז פתיתי בוצה ופרמטרים נוספים המאפשרים פירוק וצריכה מירבית של החומר הפריק בשפכים.

בתום הפירוק/צריכת החומר האורגני, מופרדים פתיתי הבוצה מהמים והשפכים הופכים למי קולחין מטוהרים, שהם למעשה מים המכילים ריכוז מאוד נמוך של מזהמים. כדי לשמור על תנאי גידול ופירוק אופטימליים נשמרת במערכת רק רמה מסוימת של פתיתי בוצה. בוצה עודפת מפונה להמשך טיפול.

בתהליך הבוצה המשופעלת מתרחש כל שלב של הטיפול באגן נפרד. לעומת זאת בתהליך SBR מתרחשים כל השלבים באגן טיפול אחד.   

בשנת 2008 טופלו במכון הטיהור כ-14,000 מ"ק (מטר קוב = 1000 ליטר) ליום, אך בשנת 2010 ירדה הכמות לכ-12,000 מ"ק בלבד - זאת עקב מודעות תושבי רעננה למשבר המים והצורך בחיסכון במים. בשנה, אם כך, מטופלים כ-4.3 מליון מ"ק שפכים והופכים לקולחים מטוהרים, וכ-5000 טון של בוצה הופכת לקומפוסט - זבל אורגני.

בקיץ 2010 נוצלו כ- 60% מקולחי המכון להשקיה חקלאית באזור רעננה במסגרת מפעל השבת הקולחים של מי רעננה, והשאר – כאשר אין צריכה חקלאית - הוזרמו בחורף לנחל פולג.

במרץ 2011 חובר מפעל השבת הקולחים של מי רעננה למפעל הקולחים האזורי מצפון - מפעל חוף השרון - והחל מחורף 2011 מוזרמים עודפי הקולחים של רעננה למפעל חוף השרון, ומשמשים להשקייה חקלאית. שילוב זה של מפעלי השבת קולחים מאפשר מיחזור קולחי רעננה בהיקף של מעל 80%.  

בשנים 2013-2017 מתבצע שדרוג למכון השפכים, שיכלול הרחבת המכון לקליטה של כמויות שפכים גדולות יותר- עד שנת 2030 - וכן שיפור נוסף באיכותו לרמה הנקראת "הזרמה לנחל". במסגרת הרחבת המכון יושם דגש נכבד על יעילות אנרגטית ועל גיבוי לצורך התמודדות עם תקלות.

כיצד פועל מכון הטיהור?

תהליך הטיהור מתחיל בתהליך פיזי- תהליך בו מורחקים מהשפכים חול וגבבה (פסולת מוצקה). הנוזלים עוברים לשלושה אגנים לטיפול ביולוגי, בחיידקים, המאפשרים קליטה רציפה של שפכים וטיפול מנתי לסירוגין בשלושת האגנים, ואגן רביעי לייצוב בוצה.

הקולחים המופקים עוברים חיטוי ומוזרמים למאגר המזרחי של מפעל השבת הקולחים של מי רעננה. מהמאגר המזרחי מוזרמים הקולחים למאגר המערבי דרך מתקן סינון המשדרג את איכותם לרמה "שלישונית", ומהמאגר המערבי מוזרמים להשקייה. 

כל הבוצה עוברת סחיטה במסנן סרט ומפונה לאחר הסחיטה למפעל ייצור קומפוסט המשמש לדישון חקלאי בגידולים מורשים.

המכון מופעל אוטומטית בעזרת מערכת בקרה ממוחשבת וצוות של תאגיד מי רעננה. מרכיבי הציוד העיקריים כוללים מערכות גיבוי המאפשרות המשך תפעול תקין גם במקרה של תקלה בציוד ומיזעור נזק לסביבה.

מכון הטיפול בשפכים של מי רעננה הוא מפעל ביוטכנולוגי מתוחכם ומתקדם בשווי עשרות מיליוני שקלים, הנמצא בהשגחה צמודה של צוות התאגיד, על מנת לטפל מיידית בתקלות ולמנוע נזקים לסביבה. תהליך הטיפול בעזרת חיידקים הינו רגיש לשינויים באיכות השפכים הנכנסת, ועל כן חשוב ביותר למנוע כניסה של חומרים מזיקים לשפכים, העלולים להגיע למכון הטיפול ולהשפיע על החיידקים ועל הסביבה. לכן, חשוב להימנע מהשלכה לשפכים חומרים כמו שמן, דלק, צבעים, חומרי ניקוי, אנטיביוטיקה, הורמונים, חומרי הדברה, או כל חומר רעיל אחר.

 

מכון טיהור השפכים