מקורות ואספקת מים

אספקת המים בעיר ומקורות המים

כ- 46% מצריכת המים הכוללת ברעננה מסופקת לתושבים מ-8 בארות (בארות שבבעלות מי רעננה) הקיימות ברחבי העיר. 54% הנותרים מסופקים מחברת המים הלאומית "מקורות".

כמות המים המותרת לשאיבה ממערך הבארות בעיר מוכתבת על-ידי רשות המים. הקצבה זו של מים לשאיבה מיועדת לשמור על מקורות המים, המהווים משאב לאומי יקר ערך, ועל מנת למנוע מחסור במים בשנים הבאות.

אספקת המים נשלטת על ידי מערכת בקרה ממוחשבת, המאפשרת מעקב רציף אחר כמות המים בכל נקודה ברשת. מים אלו נאגרים ב –7 בריכות מים, בעלות נפח כולל של כ – 20,000 מ"ק ובעזרת שני מגדלי מים (סימלה של העיר רעננה) מאזנים אזור לחץ אחיד בכל רחבי העיר. שתיים מתוך 10 הבארות מזרימות מים לצרכי השקיה חקלאית בלבד.

מי הבארות נשאבים מעומק של 50 עד 100 מטרים מאקוות (אקוויפר) החוף (הפליסטוקן), שהוא מאגר מים תת-קרקעי, המשתרע לאורך שפלת החוף. מעל אקווה זו חיה אוכלוסייה צפופה, כאשר הפיתוח האורבני, החקלאות והתעשייה, מהווים פוטנציאל זיהום ופגיעה באיכות מי-התהום. לפיכך, ועל מנת להבטיח  כי הצרכנים  יקבלו מים העומדים בתקנים המחייבים של משרד הבריאות, מתבצעים מעקב ובקרה קפדניים אחר איכות המים הנשאבים.

 

משאבי טבע

משאבי הטבע בעולם כולו מידלדלים, ותהליכי ההתחממות הגלובלית מקצינים את מזג האוויר, גורמים לפחות ופחות משקעים באזורים נרחבים, ולמצוקות מים. גם ישראל סבלה בשבע השנים האחרונות מרצף נדיר של שבע שנות בצורת, שגרמו למשבר מים עמוק. משבר המים, שינוי מדיניות הממשלה והעלאת מחירי המים, הגבירו את מודעות התושבים לשימוש חסכוני ויעיל יותר במים, יחד עם הקמת מתקני ההתפלה לאבטחת אספקת מים בעתיד.

השמירה על משאבי הטבע על ידי שימוש יעיל וחיסכון במים, וכן הפחתת השימוש באנרגיה (התייעלות אנרגטית), מהווים יעדים חשובים לתאגיד מי רעננה, אך חשוב לא פחות לשמור על איכותם של המים על ידי מניעת זיהום מי התהום, מהם אנו שואבים מים ומספקים לתושבי העיר.

תאגיד מי רעננה מחויב לפעול תוך שמירה מתמדת על משאבי הטבע של המדינה. לשם כך, אנו נוקטים בצעדים בתחומים מגוונים של פעילות התאגיד, כדי להקטין את צריכת האנרגיה שלנו, לשמור על משק המים ברעננה, ולהוות דוגמה בתחום זה לערים אחרות.

 מי רעננה פועלת להתייעלות אנרגטית בתחום שאיבת המים, להקטנת צריכת החשמל, אנו מחפשים אחר טכנולוגיות חדשות להרחקת חנקות ממי הבארות ברעננה כדי שיתאפשר לנו שימוש מקיף יותר במשאב זמין זה.