ספקים ורכש

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - אינסטרומנטיקס בקרה תעשייתית בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - ע.י. הנדסת מים בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - טכנומד מכשור לבקרה תעשייתית בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - טרייטל הנדסה כימית בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - ל.א. שירותים טכניים בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מודוטק טכנולוגיות בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - עמיעד מערכות סינון בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - ש.אל ציוד טכני בע"מ