פרטי ממונה הבטיחות בתאגיד מי רעננה

פרטי ממונה הבטיחות בתאגיד מי רעננה:

חברה: דרור לימור יועץ בטיחות

הבעלים / שם: דרור לימור

כתובת: הנחלה 7 ראשון לציון

טלפון נייד: 050-7527201