פרטי ממונה הבטיחות בתאגיד מי רעננה

פרטי ממונה הבטיחות בתאגיד מי רעננה:

חברת דרור בטיחות בע"מ

בעלים: מר דרור לוי - ממונה בטיחות

כתובת החברה: רח' תל-חי 26, נס ציונה 74072

טלפון נייד: 052-8510505