קישורים לאתרים מומלצים

עיריית רעננה:               http://www.raanana.muni.il

אתר רשות המים:                 http://www.water.gov.il

מקורות חברת המים הלאומית:     www.mekorot.co.il

 מים בישראל:  http://he.wikipedia.org/wiki

המשרד לאיכות הסביבה:       http://www.sviva.gov.il

  אתר של נגישות ישראל – www.aisrael.org

אתר רשות המים- מידע לשעת חירום - http://www.water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/Pages/Emergency-Information.aspx

פיקוד העורף - http://www.oref.org.il/

דיגום למי השתיה לבקשת הצרכן – הנחיות משרד הבריאות – http://www.health.gov.il/hozer/Bsv_water_samples_home.pdf