תאגיד מי רעננה - בשבילנו רק מים רעננים

                                                                                                

תאגיד מי רעננה
 

מי רעננה הינה חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב מיסודה של עיריית רעננה, שהנה הבעלים של התאגיד.
החברה הוקמה ביום 9.11.08 מכוח ובהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2001, לצורך מתן שירותי אספקת מים ומתן שירותי סילוק ביוב בתחום העיר רעננה. החברה התאגדה כחברה פרטית והחלה בפעילות עסקית ביום 1.10.09

מטרותינו העיקריות

 • מתן שירות איכותי ואמין של אספקת מים לתושבים תוך שמירה על איכותם וכמותם.
 • סילוק הביוב של העיר למתחם הטיפול בשפכים (מט"ש) טיפול בשפכים והפיכתם לקולחין להשקיה ..
 • אחזקה שוטפת ושדרוג של מערכות  המים והביוב.
 • ניהול מקצועי ויעיל של משק המים והביוב העירוני, בדגש על שדרוג ושיפור התשתיות והקטנת שיעורי פחת המים ופחת הגבייה במגזר העירוני.
 • ייעוד ההכנסות להשקעה בתשתיות.
 • פיתוח תשתיות המים והביוב בשכונות החדשות שקמות בעיר ויקומו בעתיד.
 • הערכות ומוכנות לאספקת מים ופינוי ביוב במצבי חירום .
   

5 תקני איכות בינלאומיים ותו פלטינה

 • תו תקן מערכת ניהול  ISO 9001:2008 .
 • תו תקן מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה  OHSAS 18001:2007.
 • תו תקן  מערכת ניהול סביבתי ISO 14001:2004
 • תו תקן מערכת ניהול  אנרגיה ISO 50001
 • תו תקן למערכת ניהול אבטחת מידע 27001:2013

 

                                                  אנחנו מנהלים ושומרים על מקורות המים ברעננה וסביבתה,
                                                      על מנת לאפשר לתושבים וגם לדורות הבאים ליהנות
                                                                        ממים איכותיים ובריאים.

פעילות תאגיד מי רעננה:

אנחנו מנהלים ומתחזקים את רשת אספקת המים בעיר

·         דואגים לאספקת מים לתושבים באיכות מעולה ובכמות הנדרשת, תוך שמירה על תקינות רשת האספקה.

·         דואגים להפעלה חסכונית, מתואמת וחכמה של מתקני המים  בעיר.

·         עוקבים אחר נתוני לחצי המים מהשטח כדי להגביר את השליטה ברשת אספקת המים בשגרה ובשעת חירום.

אנחנו מנהלים ומסדירים את מערך הביוב ברעננה

·         דואגים לסילוק יעיל, חיסכוני וסניטרי של הביוב מהצרכנים.

·         מטפלים בביוב העירוני במתחם לטיפול בשפכים (מט"ש).

·         מייצרים מי קולחים מעולים להשקיה בלתי מוגבלת.

·         פועלים למיחזור מירבי של מי הקולחים והבוצה לטובת חקלאות ותעשיה.

אנחנו דואגים לחיסכון והתייעלות בתחום המים

·         משדרגים את מערכת הקריאה מרחוק של מדי המים ומפעילים זיהוי חכם של נזילות.

·         שולחים הודעות התרעה לתושבים.

·         שומרים על פחת מים נמוך.

·         מפעילים ומכניסים טכנולוגיות מתקדמות וחכמות לשיפור התשתיות, להתייעלות ולחיסכון.

אנחנו מתכננים את משק המים העירוני

·         אנחנו אחראים על הכנת תכניות לפיתוח משק המים והביוב -  בתשתיות, בהנחת צנרת,  מתקני קדוח ושאיבה, השבחת מים ועוד,  
          בהתאם לצפי גידול האוכלוסייה וצרכי התחזוקה השוטפת של מתקני המים.

·         אנחנו מכינים תכניות אב בהתאם לתכנית המתאר , תכניות לעבודות פיתוח תשתיות ולשיקום תשתיות קיימות.

·         מביאים תכניות לאישור הממונה על תאגידי המים ברשות המים הממשלתית והגורמים המוסמכים ומבצעים אותן.

·         אנחנו מכינים סקרי מצאי של מערכות המים והביוב,  חיבורים,  מתקנים, בארות וכדומה,  נתוני צריכה ותקלות, וסקירת המצב התחזוקתי של המערכות השונות.

אנחנו מקדמים חינוך סביבתי ואת המודעות לסביבה

·         פועלים לקידום המודעות לחיסכון במים בקרב הקהילה.

·         פועלים למציאת פתרונות חדשים לבעיות קיימות.

·         שומרים על איכות הסביבה, ערכי הטבע והנוף.

עם הפנים לתושב - בתחום השירות והקשר עם הקהילה

·         דואגים למענה מהיר ואדיב לכל פנייה.

·         דואגים לפיתוח ההון האנושי ומשפרים כל העת את תהליכי העבודה למען שיפור השירות לתושב. 

·         מחזקים את הקשר עם הקהילה באמצעות פעילות בתחומי החינוך וההסברה בקרב ילדים ובני נוער תושבי רעננה.

 

לפרטים נוספים, אנא שלחו מייל ל- morany@mei-raanana.co.il