תיק תושב

תיק תושב מאפשר באמצעות ממשק ידידותי קבלת מידע אישי לשרותים השונים והמגוונים ממערכות מי רעננה

 

השירות דורש הרשמה למערכת תיק תושב והזדהות כמנוי

https://www.city4u.co.il/v2/Default.aspx?CustomerID=487100