תעריפים מים וביוב

תעריפי המים במדינת ישראל  נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב.

התעריפים משתנים מעת לעת על פי הנחיות רשות המים.                               

עפ”י כללי תאגידי מים וביוב התש”ע - 2009. החל מיום 01/01/2010 צריכה ביתית כוללת שני תעריפים בלבד של מים: 

התעריף הנמוך: מתייחס לכמות של עד 7 מ”ק הראשונים לחודשיים כאשר הוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות  ביחידת הדיור.

התעריף הגבוה: מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידה הדיור בתקופת החשבון.

 עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.

למידע בנוגע לפטור מאגרת הביוב לחץ כאן
 

לספר תעריפי המים והביוב   07.2016 לחץ כאן

לספר תעריפי המים והביוב   01.2016 לחץ כאן

לספר תעריפי המים והביוב  07.2015 לחץ כאן

לספר תעריפי המים והביוב  01.2015 לחץ כאן

לספר תעריפי המים והביוב  07.2014 לחץ כאן

לספר תעריפי המים והביוב  01.2014 לחץ כאן