תעריפים מים וביוב

תעריפי המים במדינת ישראל  נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב.

התעריפים משתנים מעת לעת על פי הנחיות רשות המים.                               

עפ”י כללי תאגידי מים וביוב התש”ע - 2009. החל מיום 01/01/2010 צריכה ביתית כוללת שני תעריפים בלבד של מים: 

התעריף הנמוך: מתייחס לכמות של עד 7 מ”ק הראשונים לחודשיים כאשר הוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות  ביחידת הדיור.

התעריף הגבוה: מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידה הדיור בתקופת החשבון.

 עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.

למידע בנוגע לפטור מאגרת הביוב לחץ כאן
 

תעריפי המים והביוב ינואר 2017 לחץ כאן

תעריפי המים והביוב יולי 2017 לחץ כאן 

תעריפי המים והביוב ינואר 2018 לחץ כאן 

תעריפי המים והביוב יולי 2018 לחץ כאן