חיזוק שיקום ושימור מגדל 6 - הודעה על ביטול סיור נוסף לקבלנים.pdf