מכרז 003-2020 לאספקת דיזל גנרטור - מלא 05.05.2020.pdf