Mei Raanana  Day 2  video 1 28 05 18
פריט מקודם
מבצע מחיקת ריביות
המבצע מוגבל בזמן ומיועד לצרכנים ביתיים שצברו חובות בגין חשבונות שוטפים למים וביוב

כיצד חוסכים במים