Mei Raanana  Day 2  video 1 28 05 18
פריט מקודם
מבצע מחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב
בעקבות מבצע של רשות המים - מי רעננה יוצאת במבצע גביית חובות מים ללא ריבית והצמדה. המבצע יתקיים בתאריכים 01/01-02/04.2020.

כיצד חוסכים במים