חזון ויעדים

חזון ויעדי החברה

חזון התאגיד

חברת מי רעננה מאמינה כי רוח הייזום והפיתוח יחד עם השמירה על רמה גבוהה של שירות לציבור צרכניה , ימשיכו להוות דוגמא ומופת לחברות מים בארץ ובעולם ויאפשרו שימוש מושכל ויעיל במשאבי המים בעולם.

יעדים

  • החברה תפעל למענכם ועבורכם.
  • החברה תפעל לשדרוג התשתית והשירותים בתחומי מים וביוב, תוך הקשבה לצרכים ודרישות הלקוחות ומתן מענה הולם.
  • החברה תפעל לפיתוח ותפעול יעיל ואפקטיבי של משק המים והביוב בעיר ובסביבה תוך מיפוי הממשקים עם העירייה ורשויות מקומיות אחרות השכנות לרעננה.
  • לספק לכל תושבי העיר שירות אמין, תוך הקפדה על אספקת מים איכותיים ותשתית ביוב וניקוז בהתאם לצורכי העיר בהווה ובעתיד.
  • החברה תפעל לקידום פרויקטים ייחודיים תוך שמירה מתמדת על הטובין הציבורי, המים.

חזון ויעדים