שירות ומידע לתושב

לכל שאלה תשובה

מהו מד מים ראשי?
מד מים ראשי הינו מד המים המודד את כמות המים הכוללת המסופקת לנכס שיש בו יותר ממד מים אחד. למשל, בבניין מגורים הכולל מספר דירות, מודד מד המים הראשי את כמות המים המסופקת לכלל
הדירות בבניין וכן את הפרשי המדידה והצריכה המשותפת של המים בבניין (מים ששימשו לצרכי השקיה, הפעלת הברז בחדר האשפה, תחזוקת הבניין וכיוב').
מהו מד מים משויך?
מד מים משויך הינו מד מים המודד את כל צריכת המים של צרכן מסוים בנכס מסוים. בבית משותף, מד המים הדירתי אשר משויך לדירה ומודד את הצריכה באותה דירה מסוימת, הוא מד מים משויך. להבדיל ממד המים הראשי, אשר מודד את המים המסופקים לכלל הצרכנים בנכס, מד מים משויך רשום בספרי החברה על שם צרכן ספציפי.
מיהו תאגיד מי רעננה?
מי רעננה היא חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב שהוקם ע"י עיריית רעננה, בתוקף חוק תאגידי מים וביוב (2001). מטרותיה העיקריות של "מי רעננה" הן : מתן שירות של אספקת מים לתושבים תוך שמירה על איכותם וכמותם, סילוק הביוב של העיר למתחם הטיפול בשפכים, אחזקה שוטפת של מערכות  המים והביוב, ופיתוח תשתיות המים והביוב בשכונות החדשות שיוקמו.
לפרטים נוספים, אנא שלחו מייל ל- morany@mei-raanana.co.il 
מיהם הבעלים של מי רעננה?
עיריית רעננה הנה הבעלים של תאגיד "מי רעננה" והיא מחזיקה כיום ב- 100% של מניות התאגיד. גם חברת "מי רעננה" תוכל לחלק לבעליה דיווידנדים, וכך, במידה ויהיו עודפים כספיים לאחר ההשקעות בתשתיות המים, הם יועברו לעירייה ויוכלו לשמש לכל צורך.
מי קובע את תעריפי המים?
מחירי המים נקבעים על ידי המועצה הארצית למים ולביוב, ולא על ידי תאגידי המים. בינואר 2010 הועלו תעריפי המים באופן ניכר, וזאת כתוצאה מהחלטת הממשלה שלא לסבסד יותר את משק המים, כפי שנעשה בעבר, ולהתאים את מחירי המים לעלויות האמיתיות של משק המים הלאומי, ובכלל זה כל ההשקעות שנדרשו להקמת מערך ההתפלה. בנוסף למבנה התעריפים לצרכנים והתעריפים עצמם, קובעת המועצה גם את התעריפים בהם קונה התאגיד את המים מחברת המים הלאומית, חברת "מקורות", ואת התעריפים של היטלי הפקת המים מהבארות.  המשמעות היא כי המרווח בין תעריפי הקניה והמכירה של המים עבור התאגיד הוא מוכתב וכל האחזקה השוטפת וגם השקעותיו של התאגיד בתשתיות המים ממומנות ממרווח זה. 
אילו תקלות מים וביוב אמורה "מי רעננה" לתקן?
מי רעננה מחויבת לטפל בתקלות במערכת המים רק עד לנקודה של שעון המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי.
תקלות במערכת הביוב- "מי רעננה"  מחויבת לטפל בתקלות ביוב במערכת העירונית בלבד ועד גבול המגרש הפרטי. גבול המגרש נקבע ומוגדר בנספח הסניטרי במועד הגשת היתר הבניה ע"י הקבלן.
האם רצוי לשתות מי ברז?
מי השתייה ברעננה המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר, וניתן ואף רצוי לשתות אותם. יחד עם זאת, אם ברצונכם לשתות מים שעברו טיפול דרך מתקן ביתי, יש להקפיד על תחזוקה הולמת של מתקני המים בבית. אם מותקן בבניין ציוד ייעודי לטיפול במים כגון מיכלי אגירה, מסננים, מכשירים למניעת זרימה חוזרת וכדו' יש לדאוג לתחזוקה של אותו ציוד לפי הוראות היצרן ובמסגרת זו להחליף מסננים המותקנים בו, לנקות מפחיתי לחץ, לטפל במיכלי מים לפי ההמלצות המופיעות כאן באתר, לשטוף צנרת ביתית אם בוצעו בה תיקונים ולשטוף את צנרת המים בבתים חדשים. בכל מקרה שמתעוררת בעיה במערכת הביתית יש לקרוא לשרברב. בבתים בהם מקפידים על ביצוע ההוראות הללו אפשר בהחלט  לשתות מים מהברז.
כיצד מבטיחים  את איכות  מי שתייה?
הבטחת האיכות הבקטריולוגית של המים נעשית באמצעות חיטוי בכלור. השימוש בכלור לאבטחת איכות מי השתייה הוא שימוש מבוקר, תחת פיקוח הדוק, והוא נדרש עפ"י תקנות והנחיות של משרד הבריאות.
מהו קריאת מד מים?
קריא מד מים הוא המספר המופיע על גבי שעון מד המים. מד המים מודד את כמות המים אשר עברה במד המים במטרים מעוקבים (מ"ק). ככלל, החברה מחייבת את הצרכנים עבור צריכת מים על בסיס כמות  המים שנמדדה ונקראה בקריא מד המים בסוף כל תקופת צריכה.
כיצד החברה מחייבת אותי עבור צריכת מים?
ככלל, חשבון המים מורכב משני חיובים עיקריים: האחד עבור הצריכה הפרטית בנכס אשר נמדדה במד המים המשויך לאותו נכס וצרכן והשני עבור הפרשי המדידה המיוחסים לנכס. הצריכה הפרטית והפרשי המדידה המיוחסים לנכס מהווים את סך הצריכה המיוחסת לצרכן.
חברה מחייבת את הצרכן עבור צריכת מים לפי המכפלה של כמויות המים שנמדדו במד המים המשויך לו, במהלך תקופת החיוב, בתעריפי המים. צריכת המים נמדדת לפי ההפרש בין קריא מד המים בסוף תקופת החיוב הנוכחית לבין קריא מד המים בסוף תקופת החיוב הקודמת. כאמור, בנכס משותף, בו יש מספר צרכנים, מחייבת החברה כל צרכן גם עבור חלקו היחסי בהפרשי המדידה. במקרים מסוימים, רשאית חברה לחייב את הצרכן לפי הערכת צריכה ולא לפי הקריאות בפועל של מד המים.
כיצד בודקים את המים ומי עורך את הבדיקה?
"מי רעננה" מבצעת בדיקות באמצעות עובדי התאגיד, אשר עברו הסמכה של משרד הבריאות לבצע  בדיקות מיקרוביאליות. הדגימות נשלחות למעבדת משרד הבריאות אשר מדווחת על כל חריגה באיכות המים. בדיקות כימיות מבוצעות ע"י חברות חיצוניות ונשלחות למעבדה חיצונית. דגימות מים נלקחות מנקודות החיבור עם חברת "מקורות", בבארות המים של רעננה, בכניסה וביציאה מבריכות האגירה, ובמספר רב של נקודות דיגום ברשת הצינורות העירונית, לפי הנחיות משרד הבריאות. המרכיבים הכימיים נבדקים מידי מספר שנים במקורות המים בהתאם לגודל האוכלוסייה ופריסתה ועל סמך ההנחיות הקבועות בתקנות מי השתייה במשרד הבריאות.
האם מים המכילים כלור בטוחים דיים לשתייה?
כן. בדיקות רבות הוכיחו כי רמת הכלור הקיימת במי השתייה, אשר מטרתה לשמור על מים נקיים מחיידקים, הנה בטוחה.
מהם קוליפורמים ומה המשמעות של הימצאותם במי השתייה?
הקוליפורמים הם קבוצת חיידקים שאפשר למצוא במעיים של בני אדם ובעלי חיים. לפיכך, נוכחותם של הקוליפורמים במי השתייה היא אמת מידה לאפשרות הימצאותם של חיידקים גורמי מחלות במים.  במסגרת הבדיקות המתבצעות במי השתייה, נבדקת היתכנות הימצאותם של חיידקי קוליפורמים במים בהתאם לתקנות משרד הבריאות.
האם אפשר להבחין באיכות המים לפי מראם, טעמם או ריחם?
שלושת הסימנים הללו חשובים ואולם צריך להתייחס אליהם כאמת מידה ראשונית בלבד. ברור שיש להימנע משתיית מים שאינם נראים נקיים, שטעמם מוזר או שהם מדיפים ריח רע, להוציא ריח קל מאוד של כלור המוסף למים לפי תקן מחייב כדי להבטיח את איכותם.

מידע נוסף לתושב