מכרזים

מכרז 001/2021 - מכרז דיזל גנרטור 

 

מכרז 002/2021-מתוקן

1.         לתכנון, אספקה התקנה, הרצה של מערכת להרחקת חנקות  ממי בארות 13 ו23 (מתקן 23)

2.         לשיקום והרצה של מערכת להרחקת אתילן די ברומיד ממי בארות 13 ו23 (מתקן 23)

3.         שירותי הפעלה ותחזוקה של מערכות  הטיוב ואספקת מי שתייה במתקן 23 ובאר 25.

 

מכרז משותף עם העירייה רחוב ויצמן

 

מכרז 003/2021- מכרז לאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות המים והביוב בשטח השיפוט של העיר רעננה.