מכרזים

מכרז 003/2020 - לאספקה, התקנה, הרצה (עם אפשרות לתחזוקה) של דיזל גנרטור לגיבוי אספקת החשמל למכון המים 7א ברעננה

 

 

מכרז 005/2020 - עבודות חשמל ובקרה במכוני שאיבה 7א ו-26 ברעננה

לינק לתוכניות למכרז 005/2020 –

https://drive.mei-raanana.co.il/Share/4pdhzI7CeqEa2NLUDBMaVg/תוכניות מכרז לוחות חשמל.zip

 

 

מכרז 008-2020 - מכרז אחזקה למערכות בקרת מים וביוב

 

מכרז 009-2020 אחזקת רשת הביוב עי ביובית 

 

מכרז מס' 010/2020

לתכנון, הקמה, הפעלה, ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל PV (פוטו-וולטאי) צף במאגר קולחים רעננה

https://drive.mei-raanana.co.il/Share/D-eWTerd2CraPEl37-lb4g/מכרז 010-2020 PV מסמכי מכרז מלאים.zip

 

 מכרז 011-2020 מכרז מסגרת להחלפת קוים

https://drive.mei-raanana.co.il/Share/EV0IQNZxyjLs2oITfIy77g/מכרז 011-2020 מכרז מסגרת להחלפת קוים-סופי ומלא.pdf

 

מכרז מס' 012/2020- עבודות התקנת ציוד סחיטת בוצה ופריקת ביוביות במט"ש רעננה

 

מכרז מס' 013/2020- מכרז לעבודות מדידה