מכרזים

 

מכרז 005-2017 - מכרז לביצוע עבודות תחזוקה במערכת הביוב המרכזית ברעננה.

מכרז 007-2017 - מכרז להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע שדרוג, הספקה והנחת קווים למים, הולכת ביוב, שיקום כבישים ומדרכות, בשטח השיפוט של העיר רעננה.

מכרז 003/2017 - הנחת קווים והולכת ביוב בטכניקות שונות.