מכרזים

מכרז 001/2024

למתן שירותי הובלה וסילוק בוצה ממכון הטיפול בשפכים העירוני ברעננה וקליטתה באתר טיפול מורשה בפסולת בוצה

 

מכרז 002/2024

מתן שירותי אספקה והובלת פולימר למערכת סחיטת בוצה  במכון הטיפול בשפכים העירוני ברעננה

 

מכרז 004/2024

לאספקת שירותי החכר ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי