פטור מאגרת ביוב

בהתאם למצוין בכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע-2009, סעיף 3 (ה1) (1) רשאי צרכן להגיש בקשה לפטור בגין אגרת ביוב כפי שמצוין בסעיף.  לכללים לחץ כאן

מתי וכיצד ניתן לקבל פטור בגין אגרת ביוב?

על מנת לבדוק זכאות לקבלת פטור בגין אגרת ביוב יש לפנות למכון התקנים בבקשה לבחון את כמות המים שאינם מוחזרים לביוב.

במידה ומכון התקנים מאשר שמעל 70% מכמות המים הנצרכת  אינה מפונה למערכת הביוב, תקבל אישור שיש להעביר לתאגיד.

הפטור בגין אגרת ביוב יינתן רק מיום האישור ו-3 שנים קדימה (לא יינתן בשום מקרה החזר רטרואקטיבי על תקופות עבר).

לתשומת לבכם – יש להמציא אישור של מכון התקנים כל 3 שנים.

הפטור יינתן רק לאחר הפקת החשבון התקופתי (כלומר, לא יתבטא ישירות בחשבון) בשל יכולות טכניות של המערכת.