בקשה לביצוע החלפת משלמים בנכס

שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה
פרטי הנכס שבגינו מוגשת הבקשה
פרטי מחזיק יוצא
פרטי מחזיק נכס / פרטי משכיר הנכס
בשדה זה ניתן להעלות מספר קבצים אחד לאחר השני.
העלאת מסמכים נדרשים
בשדה זה ניתן להעלות מספר קבצים אחד לאחר השני.
בשדה זה ניתן להעלות מספר קבצים אחד לאחר השני.
בשדה זה ניתן להעלות מספר קבצים אחד לאחר השני.